ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีรดนำ้ศพและสวดอภิธรรมมารดาของกำลังพล
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรดนำ้ศพและสวดอภิธรรม นางอินแก้ว กลิ่นศรีสุข มารดาของ พันโทหญิง จรัลรัตน์ กลิ่นศรีสุข นายทหารงบประมาณ มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเสียชีวิต วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมี คณะนายทหาร กำลังพล และครอบครัว ร่วมพิธีด้วยความอาลัย ณ ศาลาวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด