“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,กองพันทหารราบ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ล้วนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน