“มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมจัดตั้งจุดตรวจป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง”
เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดตั้งจุดตรวจ บริเวณด่านตรวจ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อกวดขันมาตรการป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว