มทบ.27 ร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ผู้ว่า ฯ พาวิ่ง By Thammasat 101”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ผู้ว่า ฯ พาวิ่ง By Thammasat 101” ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม
มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมนายอำเภอ ชมรมศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะนักวิ่งจากชมรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมาก
ซึ่งกิจกรรมวิ่งการกุศล “ผู้ว่า ฯ พาวิ่ง By Thammasat 101” จัดขึ้นโดยชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมนายอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำรายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์