นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.ร้อยเอ็ด,พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27, เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด และส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานผู้ประสบอุทกภัยลุ่มน้ำชี ทต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามสถานการณ์มวลน้ำชีในพื้นที่ และประกอบอาหารนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมนำทีมหมอเดินเท้าจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ออกแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานผู้ประสบอุทกภัย ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร และ ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยน้ำท่วม อบต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน นำทีมหมอเดินเท้าแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงอุทกภัย
และได้เดินทางเข้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำที่ บ.หนองแค ต.ม่วงลาด อ.จังหาร ที่เกิดการชำรุดและเร่งทำการเสริมคันดินให้แข็งแรงเพื่อป้องกั้นมวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ศบภ.มทบ.27 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์นำ้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับสู่ปกติ