“มทบ.27 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2564 เสริมสร้างให้กำลังพลมีสุขภาพแข็งแรง”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2564 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-29 ธันวาคม 2564โดยมีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล และฟุตบอลอาวุโส เพื่อให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตามนโยบาย Smart Mam Smart Soldiers เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด