“มทบ.27 เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ หลักสูตร ช่างตัดผม และช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ หลักสูตร ช่างตัดผม และ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ชุดวิทยากร และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี
ซึ่งกำหนดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ในหลักสูตรช่างตัดผม ห้วงระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 เมษายน 2566 และ หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ห้วงระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2566 โดยชุดวิทยากร จาก มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อฝึกวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ที่เสียสละเข้ามารับใช้ชาติ ได้มีวิชาชีพในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวภายหลังจากปลดจากกองประจำการ