มทบ.27 เปิดบ้านให้ผู้ปกครองและญาติเยี่ยมทหารใหม่ ครั้งที่2
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 61
หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 ได้จัดให้มีการเยี่ยมญาติทหารใหม่ฯ (ครั้งที่2)
ทหารใหม่มีญาติมาเยี่ยม 85 นาย
ทหารใหม่ไม่มีญาติมาเยี่ยม 48 นาย 
รวมญาติมาเยี่ยมทหารใหม่ ทั้งสิ้น 365 คน ซึ่ง รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดชุดแพทย์มาให้บริการตรวจและรักษาโรคให้กับญาติทหารใหม่ด้วยและทางหน่วยฝึกทหารใหม่ฯ ได้ทำการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด, สิ่งผิดกฎหมายปรากฏว่าไม่พบผลการปฏิบัติ ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ฯ มีความพึงพอใจและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี