มทบ.27 ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุดนักเรียน,รองเท้า, หนังสือ, กระเป๋า สิ่งของส่งเสริมด้านการศึกษาที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปบริจาคแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ซึ่งวันนี้มีประชาชน บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมบริจาคสิ่งของนำมามอบให้กับ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อรวบรวมไปดำเนินการแจกจ่ายต่อไป