“ทหารใหม่ ป้องกัน รู้ทัน ห่างไกลภัยยาเสพติด ”
ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้ารับการอบรมเรื่อง โทษของยาเสพติด จาก เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลทหารใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27