มทบ.27 ร่วมพีธีเปิดอบรมปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2565
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพีธีเปิดอบรมปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
.

ตามที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว กองทัพบก ได้ดำเนินการจัดอบรม ผ่าน Application ZOOM เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ให้กับผู้ประสานงานของหน่วยในการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่พิการทุพพลภาพในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี