“สืบสานอุดมการณ์ความรักชาติ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน สัสดีอำเภอจังหาร อาสาสมัครกิจการพลเรือน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ บ้านม่วงนำ้ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ สร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศชาติ โดยร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี
รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน