“มัคคุเทศก์น้อย พาเพื่อนเที่ยวค่ายประเสริฐสงคราม”
มัคคุเทศก์น้อย มทบ.27 รุ่นที่ 1 นำเพื่อนนักเรียน จำนวน 11 คน จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความสนใจ เข้าท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ณ ค่ายประเสริฐสงคราม ประกอบด้วย อนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม, พิพิธภัณฑ์ ร.16 พัน.1, โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27, สถานีทดสอบกำลังใจ 10 สถานีและกระโดดหอสูง 34 ฟุต ,สักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์, ฝึกยิงปืน ณ สนามยิงปืนค่ายประเสริฐสงคราม และสนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี มัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้บรรยาย และพาเที่ยวชมค่ายฯ ซึ่งได้รับความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ทางการทหาร ด้านการเกษตร และด้านการกีฬาที่ตื่นเต้นและท้าทายอย่างครบถ้วน