กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีทำบุญยกอุโบสถ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 21 นาย ร่วมกับพระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีทำบุญยกอุโบสถ ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม หมู่ 6 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด