“ธารนำ้ใจ คนไทย ไม่ทอดทิ้งกัน”ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับการสนับสนุนก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 กก.จำนวน 5 ถัง จากนายไกรสร อุ่นเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ปตท.สุวรรณภูมิ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป