“เยี่ยมมอบเงินสงเคราะห์ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่ 17 ของ กองทัพบก”
นาง เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน ฯ และ เจ้าหน้าที่พยาบาล จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสงเคราะห์ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่ 17 รายละ 3,000 บาท ณ บ้านพักกำลังพล จำนวน 3 ราย และโอนเข้าบัญชีของกำลังพล จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 4 ราย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวของกำลังพล