“หน่วยทหารปลอดโควิด”
มณฑลทหารบกที่ 27 คัดกรอง ‘โควิด-19’ ให้กับทหารกองประจำการที่กลับเข้าหน่วย ภายหลังจากลาพักเยี่ยมบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยทหารอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตาม”วินัยทหารต้านโควิด”อย่างเคร่งครัด