“มทบ.27 ส่งน้องสู่รั้วโรงเรียนนายสิบทหารบก”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี ส่งน้องทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้ เพื่อเดินทางไปรายงานตัว พร้อมให้โอวาทแก่ว่าที่นักเรียนนายสิบ ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น จำนวน 22 นาย ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี
.
ซึ่งหน่วยได้อำนวยความสะดวกจัดรถรับ – ส่ง ทหารกองประจำการ และ ผู้ปกครอง ในการรายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสร้างขวัญ กำลังใจ ที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัว