วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายทองน้อย นิลดอนหวาย ซึ่งเป็นบิดาของ สิบเอก ธนวัฒน์ นิลดอนหวาย กำลังพล สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 และมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับญาติและครอบครัวผู้สูญเสีย มีกำลังพลนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจศพ ในครั้งนี้ ณ เมรุวัดเอกสัตย์บำรุง ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด