มทบ.27 ร่วมพิธีการมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีการมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)ให้แก่ นายเคน สุริยะ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี