มทบ.27 มอบชุดซ่อมจักรยาน ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก จักรกฤษณ์ ช่วยพันธุ์ หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้ามอบชุดซ่อมจักรยาน ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ตามดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้โรงเรียนสามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ ณ โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบจักรยานตามความโครงการ”จักรยานสานฝัน ปันสุข” โดยมีคณะผู้อำนวยการ และคณาจารย์ รร.บ้านสระบัว พร้อมส่วนราชการภายในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ในพระราชดำริฯ ที่โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำผลิตผลจากโครงการฯ ไปขยายผลในสถานศึกษาเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างยั่งยืน