“กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
ศบภ.มทบ.27 พบผู้ประสบอุบัติเหตุ รถบรรทุกลื่นไถลลงข้างทางช่วงบริเวณที่มีนำ้ท่วมที่บ้านคุยขนวน ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด จึงนำรถยนต์บรรทุกแบบ FTS ช่วยเหลือลากจูงขึ้นมา ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด