ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ช่วยขนย้ายสิ่งของลงจากที่สูงที่ บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ภายหลังจากน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมทำความสะอาด​บ้านเรือนต่อไป #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส