ผบ.มทบ.27 เป็นประธานจุดเทียนพระเกตุ ในพิธีฉลองอุโบสถ วัดโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานจุดเทียนพระเกตุ เบิกพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช ในพิธีฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ตัดหวาย ปิดทอง ฝังลูกนิมิต และยกช่อฟ้า ณ วัดโนนสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด และเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.30 น. )