“จิตอาสา มทบ.27 ร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนของ กลุ่มเปราะบาง”

มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมอุปกรณ์ชุดช่าง ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของ นาย สังวร ชื่อตา บ้านเลขที่ 310 หมู่ 4 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคณะทำงาน CSR จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อซ่อมแซมบ้านดังกล่าว