มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก และการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการสมัครทางออนไลน์ ขั้นตอนในการกรอกใบสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างมาก