“การฝึกในสถานียิงปืนด้วยกระสุนจริง”
วันนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำทหารใหม่ ผลัด 2/65 ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลังจากที่ได้ฝึกการใช้อาวุธ ฝึกเล็งหลักเล็งและฝึกการบรรจุกระสุนเข้าซองกระสุนจนเกิดความชำนาญแล้ว
โดยการฝึกการยิงปืนที่ใช้กระสุนจริงนั้น จะมีครูฝึกประกบให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงสอนให้ยิงเข้าเป้าโดยเน้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการสอนให้รู้จักวิธีการแก้ไขเหตุติดขัด จัดครูฝึกเป็นผู้ตรวจเเนวยิงก่อนจะให้ทหารใหม่ลงไปตรวจเช็คเป้าเพื่อดูผลงานของตนเอง
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่น้องๆทหารใหม่ ที่ได้เห็นถึงพัฒนาการในขีดความสามารถของตัวเองที่จะส่งผลให้ตัวน้องๆเป็นกำลังพลน้ำดีของหน่วยสู่ความเป็นมาตรฐานของกองทัพบกต่อไป