“มทบ.27 ดำนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ขั้นที่ 2) ครั้งที่ 2”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ขั้นที่ 2) ครั้งที่ 2 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งมีผู้เดินทางเข้ารายงานตัววันนี้ จำนวน 161 นาย จากยอด 471 นาย โดยมี เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดรถยนต์ไว้บริการรับ-ส่งผู้ที่มาคัดเลือกฯ เพื่ออำนวยความสะดวกด้วย