“ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างขวัญและกำลังใจในการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำทหารกองประจำการที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหาร ประจำปี 2566 เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลและครอบครัวภายค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ภาควิชาการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จทุกนายนะครับ❤️