“ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทหารออนไลน์ ปี 2566“
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การรับสมัครทหารออนไลน์ ปี 2566 โดยได้แนะนำการสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกโควต้ากลุ่มจังหวัด การสมัครคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก และบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ณ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแจกแผ่นพับ และแนะนำวิธีการสมัครทางออนไลน์ ให้กับนักเรียนที่สนใจได้ทราบขั้นตอนในการลงข้อมูล ซึ่งคณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี