กกล.รส.จว.ร.อ.สนธิกำลังร่วมตรวจสถานบริการในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด ป้องกันการทำผิดกฏหมาย
เมื่อ 2พ.ย.2561 เวลา22.00น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. อนุมัติให้จัดกำลังจาก ชป.รส.(สห.) มทบ.27บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวลานหน้า สภ.เมืองร้อยเอ็ด ในการตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการ และป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 14 แห่ง ตรวจพบนักท่องเที่ยวไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายกำหนด จำนวน 7 ราย จนท.ชุดตรวจ จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับ และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจในการพกบัตรประจำตัว ปชช.และสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานประจำสถานประกอบการ จำนวน 12 ราย ไม่พบการเสพสารเสพติดแต่อย่างใดและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างดี