เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 61 0630 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 และคุณ ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดย นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน