“มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำการกรอกใบสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบกออนไลน์ ปี 2566 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ โรงเรียนธงธานี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้แนะนำวิธีการกรอกใบสมัคร โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกดำเนินการด้านเอกสาร
พร้อมกันนี้ สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและอำนวยความสะดวกให้กับทหารกองเกิน ในการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 อย่างต่อเนื่อง