“ประชุมเตรียมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566”
มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพลทหารราบที่ 6 ประชุมเตรียมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ซึ่งหน่วยทหารทุกหน่วยจะได้มีการจัด พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์
โดยในวันที่ 18 มกราคม 2566 นี้ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรได้มีกําหนดจัดพิธีฯ โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด