มทบ.27 ต้อนรับ ผอ.กอง กพ.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2
พันเอก เฉลิมพล ปรีชา ผู้อำนวยการกองกรมกำลังพลทหารบกและคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อจากนั้น พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) เป็นผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับฟังการแนะนำ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม
(เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)