“มทบ.27 จัดพิธีทำบุญตักบาตร และอวยพรปีใหม่ 2562 ให้กับกำลังพลและครอบครัว”
เช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 06.29 น. ที่มุขด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร และนายสิบ กระทำพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดิน
ต่อมาในเวลา 06.39 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร และนายสิบ กระทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ที่พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม ได้กระทำไว้ต่อชาติบ้านเมืองเมื่อครั้งที่ดำรงดำแหน่งบัญชาการกองพลทหารบกที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ด และ อดีต เสนาบดีกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วย นาง ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27, กำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่ ๒๗, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27, สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด, สัสดีจังหวัดยโสธร และครอบครัว ประมาณ 300 คน ได้มาชุมชนพร้อมกันเพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป, อวยพรและขอพรจาก ผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ กล่าวว่า วันขึ้นปีใหม่ถือเป็นวันสำคัญที่คนไทยได้ยึดถือ และปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว ยังมีการร่วมกันทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของ อวยพรและรับพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขอให้กำลังพลทุกนายพร้อมครอบครัว ถือโอกาสในห้วงวันสำคัญนี้ สืบสานประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป