“มทบ.27 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565-2566”
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.30 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565-2566 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดรัชกรสุนทรวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27พร้อมทั้งครอบครัว และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป