“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย…จากโรคพิษสุนัขบ้า”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่อยู่ในพื้นที่ค่ายประเสริฐสงคราม ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 33 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด