สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.27 เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน ฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในความรับผิดชอบของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 ศูนย์, โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, โครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มแค๊ดดี้, กลุ่มนวดแพทย์แผนไทย ,กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า, กลุ่มประกอบอาหาร , โครงการปันนำ้ใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ จำนวน 5 ราย และ โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสอบถามปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อวางแผนช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กำลังพลและครอบครัวต่อไป