มทบ.27 ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของ พลทหาร ธนธรณ์ เปรมบุญ ทหารกองประจำการผลัดที่ 2/65 “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางสาว ปาริชาติ ผดุงกิจ มารดาของ พลทหาร ธนธรณ์ เปรมบุญ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/65 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ณ เมรุวัดบ้านหนองไหล บ้านหนองเจริญ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือแก่ครอบครัวของ พลทหาร ธนธรณ์ ฯ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธี เพื่อไว้อาลัย สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง