“มทบ.27 เตรียมพร้อมรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/66 เข้าสู่รั้วของกองทัพบก”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกและตรวจความพร้อมในการรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/66 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยเน้นย้ำข้อสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ในการฝึกทหารใหม่ ซึ่งจะเข้ารับการฝึกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่ ผู้ฝึก ครูฝึก และครูทหารใหม่ ให้ตั้งใจ ฝึกฝน พัฒนาตน เพื่อเป็นครูต้นแบบ และให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ,ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและสูญเสียระหว่างการฝึกทหารใหม่