แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 2 และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ทหารในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร
พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 2 เข้าสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และเยี่ยมคารวะ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ โดย แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 2 และคณะฯ มีกำหนดการเข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยตรวจโรคค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร