มทบ.27 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานถวายแด่พระราชาคณะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์เชิญเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชา
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานถวายแด่พระราชาคณะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท ปณต แสงเทียน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 เชิญเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี (ทองอินทร์ กดปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด