“อยู่ในความทรงจำของกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๗ และพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดไป”
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดําเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้