“แนะแนวทางการสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำการกรอกใบสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ในส่วนของ นักเรียนนายสอบทหารบก แบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ จาก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จำนวน 6 คน โดยมีคณะครูอาจารย์อำนวยความสะดวกในด้านการเตรียมเอกสารทำให้การสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย