“ปลดทหารมีงานทำ” มทบ.27 เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันโท ภูวณัฐ ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรมฯ วิชาก่อสร้าง จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 โดยชุดครูฝึกสอน จาก ฝ่ายยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากรฝึกอบรม เพื่อฝึกวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ได้มีวิชาชีพช่างก่อสร้างในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ตามนโยบายของกองทัพบกต่อไป