รอง เสธ.มทบ.27 เดินทางเข้าเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ในพื้น อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด และ พื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ดังนี้
1.พื้นที่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท สุริยะ สุระ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ประธานการตรวจเลือกฯ พร้อมด้วย พันตรี บุญคง มั่งคั่ง สัสดีอำเภออาจสามารถ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.พื้นที่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมี พันโท กิตติศักดิ์ บังพิมาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 16 ประธานการตรวจเลือกฯ
พร้อมด้วย ร้อยโท บุญธรรม สีสง่า สัสดีอำเภอกุดชุม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โดยได้สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการตรวจเลือกฯ รวมทั้งได้ ชี้แจงสิทธิพิเศษที่จะได้รับ จากการสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้พบปะให้ความรู้เรื่องสิทธิของทหารเมื่อเข้ามารับใช้ประเทศชาติ มีโอกาสสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบและนักเรียนนายร้อย ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ที่มาสังเกตการณ์ ในการตรวจเลือกครั้งนี้ เพื่อไปขยายผลประชาสัมพันธ์แก่ลูกบ้านต่อไป