“ขนส่งร้อยเอ็ด เปิดจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)W
วันนี้ (27 มิ.ย.62) เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 กรุณาอนุมัติให้ พ.ต.เอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ น.ปชส.มทบ.27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมเปิดงาน “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในด้านทะเบียนและภาษีรถ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการเพียง 2 นาที โดยประชาชนไม่ต้องลงจากรถในการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ