“มทบ.27 ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม จว.ร.อ.เข้าไกล่เกลี่ย กรณีมีผู้ร้องเรียนนักการเมืองท้องถิ่นทำตัวไม่เหมาะสม”
เช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยเจรจาหาข้อยุติปัญหา กรณีนางปราณี เทียมวงค์ ร้องขอความเป็นธรรม กรณีนักการเมืองท้องถิ่นมีพฤติกรรมหลอกลวงและทำตัวไม่เหมาะสม จากการเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงและยุติปัญหาในเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อทราบต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=o17qdJXPpuQ