มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดประเพณีสงกรานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2566”สงกรานต์ร้อยเอ็ดม่วนซื่นเมืองเกินร้อย”
วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 1330 น.พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดประเพณีสงกรานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม ต่อจากนั้นได้สรงน้ำขอพร พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมขบวนแห่ พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด รอบบริเวณเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดเส้นทาง เป็นการสืบสาน ส่งเสริม งานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดสืบไป